Hvem er utbygger?

Hurum Brygge bygges ut av Anthon Eiendom AS, et selskap eiet av Anthon B Nilsen AS og det svenske eiendomsselskapet Balder – hver med 50 prosent av aksjene.

Anthon B Nilsen er et firma med en 140 år lang historie. Opprinnelsen var virksomhet innen skogbruk og sagbruk og handel med trelast. Senere utviklet virksomheten seg til industrivirksomhet med produksjon av cellulose og papir.

I utviklingen av industrivirksomheten kjøpte Anthon B Nilsen eiendommene Tofte og Vestre Røed på Hurum. Her ligger opprinnelsen til det som nå blir Hurum Brygge, utviklet av Anthon Eiendom AS.

Eiendomsvirksomheten i Anthon B Nilsen skjøt fart fra årtusenskiftet. I 2021 ble 50 prosent av denne virksomheten solgt til Balder, et svensk, børsnotert eiendomsselskap. Med en ny deleier på laget, endret eiendomsselskapet navn til Anthon Eiendom.

Balder er et av de ledende eiendomsselskapene i Norden med store engasjementer både i Sverige, Danmark og Finland, i tillegg til Norge. Balder er engasjert både i boligeiendom, næringseiendom og hotelleiendom.

Selskapet har siden starten i 2015 satset særlig hardt på utvikling av boligeiendom i vekstområder i de nordiske landene og forvalter i dag nær 5 millioner kvadratmeter utleieboliger. I denne eiendomsmassen inngår også et egenutviklet konsept for «livsløpsboliger».

 

 

Meld din interesse!

Ja, takk - jeg vil gjerne motta informasjon om Hurum Brygge!
Meld din interesse Form
*Ved innsendelse av skjema samtykker du til vår personvernerklæring